Kapsam Beyanı

KAPSAM

 

GÜÇBİR Yönetim Sistemi aşağıdaki faaliyetleri kapsar ve bu faaliyetleri ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Standardlarına göre denetlenerek sertifikalandırılır.

Kuruluşumuz;

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ” konularında faaliyet göstermektedir

 Güçbir İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Eğt. Tic. Ltd. Şti. merkezinde ve müşteri kuruluş sahasında yürütülen faaliyetlerimiz;

  • OSGB Hizmetleri (Risk değerlendirme, Saha ziyaretleri ile Acil durum planlaması ve uygulamaların izlenmesi, Eğitim Hizmetleri)
  • Eğitim Hizmetleri (Kuruluşlar/Müşteri tarafından OSGB hizmetlerinden sadece eğitim hizmeti talebi olduğunda)

Sunulması faaliyetlerini kapsar.

 KAPSAM DIŞI:

  • Kuruluşumuz bünyesinde ruhsatlandırma bünyesinde içerisinde yer alan iş yeri hekimliği faaliyetleri ISO 9001:2015 açısından kapsam dışı bırakılmıştır. Ancak bu faaliyetler sonucu oluşan ya da oluşabilecek çevre etkileri ISO 14001:2015 kapsamında değerlendirilmiştir.
  • TASARIM ve GELİŞTİRME faaliyetleri firmamız tüm faaliyetlerini yasal şartlar doğrultusunda sürdürmekte olup tasarım ve geliştirme faaliyeti sayılabilecek herhangi bir faaliyette bulunmadığı değerlendirilmiştir.
  • İzleme ve ölçme cihazı bulunmadığından dolayı Ölçüm İzlenebilirliği maddesi kapsam dışı bırakılmıştır.

Kurulmuş olan Çevre ve Kalite Yönetim Sistemimiz; ilgili tarafların istek ve beklentilerinin ve çevre koşullarının projeden projeye değişiklik gösterebileceği dikkate alınarak yapılandırılmıştır.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanoğlunun doğaya gösterdiği özensizlikle paralel olarak meydana gelen çevre kirliliği, şu anda bütün dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Sorunlar insanın doğa ile ilişkilerinden kaynaklanmıştır. Doğa bilinci içinde bakıldığında insan ya da daha geniş anlamda canlı yaşamın gereksinimleri ile ilgili olup çevre ile ilgili olmayan tek bir konu bulunamaz. Bu gerçeğin kavranması, tüm canlı yaşamının sürekliliği için ekolojik dengenin korunması zorunluluğunu kendiliğinden ortaya koyar ve sorumluluğu beyin gücü ile en üstün canlı olan insana yükler. Tüm dünya ülkelerinin bu genel sorunun çözümü için birbirlerine ve doğaya uygulamada destek ve yardım sağlamaları gerekir.

Faaliyetlerimizi yürütürken; tüm çalışanlar, çalışma ortamı, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanlar için güvenli ortam oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla İş Sağlığı Güvenliğine dair faaliyetler planlanmakta, uygulanmakta, kontrol edilmekte, ölçülmekte ve sürekliliğinin sağlanması için çalışmalar sürmektedir.

GÜÇBİR İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sorumluluk duygusu;

Müşteri odaklı yaklaşım, çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği ile bütünleştirilip, insan kaynağının da önemi vurgulanarak, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarını kapsayan sistemimizin tüm departmanlar tarafından anlaşılması ve bilincinde olunması bağlamında çalışmalarımız süreklidir.