İş Güvenliği Eğitimleri İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır.

İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre;

 

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda bir defa en az 16 saat,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir defa en az 12 saat
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda bir defa en az 8 saat,
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çalışanlarına vermek zorundadır.

 

 Kurumumuz işyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimlerini vermektedir.


1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

İletişim

Nasuh Akar Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. No:55/3 Çankaya / ANKARA
+90 312 285 14 51
+90 312 285 14 61
info@gucbirosgb.com.tr